Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
13. dubna 2021 ..:: Home Page ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Prohlášení o soukromí

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE a rodinu webů COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE.

Použití osobních informací

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE a k poskytování služeb, o které jste požádali. COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE a jeho přidružených částí. COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE za účelem zjištění, jaké služby COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA SITO UFFICIALE na adrese info@in-sicily.com. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


Resp.Web - Dott. Ing. Antonio Di Rosa - Ufficio Innovazioni Tecnologiche -   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2021 by DotNetNuke Corporation